Cookie Consent by TermsFeed

Animal spirits

Het consumentenvertrouwen en producentenvertrouwen in de economie heeft invloed op de economie. Deze emoties en instincten kunnen niet worden beïnvloed door beleidsmakers en noemt Keynes de ‘animal spirits’.

De animal spirits hebben allebei invloed op een deel van de formule van de bestedingslijn. Deze zag er als volgt uit:

bestedingen = C0 + c(Y − B) + I0 + O

Producentenvertrouwen

We zeggen dat de investeringen van bedrijven autonoom zijn, ofwel niet worden beïnvloed door de geldkringloop zelf. De investeringen worden namelijk beïnvloed door de animal spirits, ofwel het producentenvertrouwen.

Wanneer bedrijven geen vertrouwen hebben in de economie gaan zij hun investeringen verlagen. Dit zorgt ervoor dat de bestedingslijn omlaag schuift. Er ontstaat een nieuw evenwicht bij een lager inkomen.

Keynesiaanse kruis verandering investeringen

Consumentenvertrouwen

Consumenten geven een deel van hun inkomen uit op basis van hun besteedbaar inkomen. Dit deel komt terug in de bestedingslijn als c(Y − B). Wanneer de belastingen (B) van het inkomen zijn afgehaald, kunnen de gezinnen kiezen om de rest van hun inkomen, het besteedbaar inkomen, te gebruiken om te consumeren of te sparen.

Wanneer consumenten vertrouwen hebben in de economie zullen zij ervoor kiezen een groter deel van hun besteedbaar inkomen te consumeren. De bestedingslijn zal hierdoor steiler gaan lopen, omdat het spaarlek kleiner wordt.

Keynesiaanse kruis verandering consumptiequote