Cookie Consent by TermsFeed

Werkloosheid en conjunctuur

Wanneer de economie in een laagconjunctuur verkeerd gaat het slecht met de economie. De conjunctuurgolf bevind zich in een diepte punt gezinnen minder uit omdat zij weinig vertrouwen hebben in de economie. Doordat gezinnen minder uitgeven worden er minder goederen en diensten gevraagd. Tijdens een laagconjunctuur zullen er verschillende bedrijven failliet gaan omdat zij verliezen draaien. Ook bedrijven die niet failliet gaan krijgen het zwaar, deze bedrijven zien dat hun inkomsten wegvallen maar kunnen hun kosten niet makkelijk verlagen. Dit komt omdat de lonen die vaak een groot gedeelte van de vaste kosten zijn niet makkelijk verlaagd kunnen worden. Dit wordt ook wel loonstarheid genoemd. Omdat de lonen niet makkelijk verlaagd kunnen worden zullen bedrijven werknemers moeten ontslaan om de kosten te verlagen. Hierdoor neemt de werkloosheid nog verder toe.

Op de langere termijn kunnen de lonen wel dalen, er kunnen bijvoorbeeld nieuwe cao afspraken gemaakt worden met lagere lonen. Hierdoor wordt het voor bedrijven weer aantrekkelijker om nieuwe werknemers in dienst te nemen waardoor uiteindelijk de werkloosheid weer zal dalen.

Wanneer het goed gaat met de economie en de economie in een hoogconjunctuur zit neemt de werkloosheid af. Consumenten hebben weer meer vertrouwen in de economie en geven meer uit waardoor de vraag toeneemt en bedrijven meer gaan produceren. Bedrijven hebben hierdoor weer meer medewerkers nodig en gaan opzoek naar medewerkers op de arbeidsmarkt.