Cookie Consent by TermsFeed

Conjunctuurgolf

De economie is altijd in beweging. Soms gaat het goed met de economie en zijn er weinig werklozen en wordt er veel geproduceerd. Maar er zijn ook jaren dat het slechter gaat met de economie, er zijn dan veel mensen werkloos, veel bedrijven gaan failliet en er wordt weinig geproduceerd.

Conjunctuur is de verandering van het groeipercentage van de economie of de productie op de korte termijn. De conjunctuur wordt altijd getekend in een grafiek. Op de x-as staat de tijd, vaak wordt dit gemeten omdat de conjunctuurgolf er meerdere jaren over doet om te veranderen. Op de Y-as staat de productie of het productievolume. De conjunctuurgolf ziet er als volgt uit, de rode lijn is de trendlijn.

Conjunctuurgolf tijden

Zoals je ziet gaat de conjunctuurgolf op en neer, de verschillende fasen die er in de conjunctuurgolf zichtbaar zijn hebben een andere naam.

 1. Expansie
  De productie en de economische groei nemen toe. Ook de werkloosheid neemt af en er wordt veel geïnvesteerd, er is vertrouwen in de economie.
 2. Recessie
  De economische groei heeft zijn piek bereikt en de groei neemt af. Bedrijven verkopen minder producten. Mensen krijgen minder vertrouwen in de economie.
 3. Crisis
  Het gaat slecht met de economie, productie en economische groei nemen af. Bedrijven gaan zelfs failliet en steeds meer mensen komen zonder werk te zitten.
 4. Herstel
  De economie heeft zijn dieptepunt bereikt en het begint langzaam beter te gaan. Bedrijven gaan weer meer produceren en beginnen weer een beetje te groeien waardoor er meer banen beschikbaar komen.

De beweging van de conjunctuurgolf wordt bepaald door de productie (het aanbod) van goederen en de vraag naar goederen. Als deze veranderen is er conjunctuur. Er zijn verschillende oorzaken voor de veranderingen in de conjunctuur, voorbeelden hiervan zijn:

De conjunctuurgolf kan verschillen per land, zo kan de duur en de diepte van een crisis anders zijn in verschillende landen. Ook zullen bepaalde landen meer gevolgen hebben van een gebeurtenis dan bij een ander land het geval is.

Tegenwoordig zijn veel economieën door de toegenomen globalisering met elkaar verweven. Wanneer er in de Verenigde Staten een economische crisis ontstaat zullen ook landen in Europa hier de gevolgen van merken.