Cookie Consent by TermsFeed

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de mate waarin een onderneming al zijn schulden kan voldoen. De solvabiliteit wordt weergegeven in een percentage en gaat ook over langetermijn schulden, in tegenstelling tot de current ratio en quick ratio waar alleen rekening gehouden met de korte termijn.

De solvabiliteit wordt berekend door een breuk van totaal vermogen, vreemd vermogen en eigen vermogen. Met deze drie vermogens kunnen drie verschillende breuken worden gemaakt.

Manier 1

Bij deze formule geldt dat bij een percentage onder 200% niet langer alle schulden kunnen worden afgelost.

solvabiliteit = totaal vermogenvreemd vermogen × 100%

Manier 2

Bij deze formule geldt dat bij een percentage onder 100% niet langer alle schulden kunnen worden afgelost.

solvabiliteit = eigen vermogenvreemd vermogen × 100%

Manier 3

Bij deze formule geldt dat bij een percentage boven 50% niet langer alle schulden kunnen worden afgelost.

debt ratio = vreemd vermogentotale vermogen × 100%

Wanneer de solvabiliteit van een onderneming slecht is kan het zijn dat banken een hoger interestpercentage vragen voor een nieuwe lening of zelfs niet langer bereid zijn meer geld te lenen.

Wanneer een lening wordt aangevraagd bij een bank heeft deze bank voor een bepaalt interestpercentage een solvabiliteitseis. Dat wil zeggen dat zij minimaal een bepaalde solvabiliteit eisen om een lening aan te kunnen vragen voor een bepaald interestpercentage.

Wanneer een bedrijf wordt opgeheven, ookwel geliquideerd, wordt gerekend met een andere waarde van het eigen vermogen, namelijk de liquidatiewaarde. Dit komt omdat een deel van het eigen vermogen vast zit in lastig te verkopen voorraden die, om het geld terug te krijgen, voor een lagere prijs moeten worden verkocht.

Voorbeeld

ECO is een onderneming die samenvattingen maakt voor het vak economie. De onderneming heeft een snelle omloopsnelheid van de voorraad en heeft weinig last van onverkochte voorraden.

ECO heeft de volgende balans opgesteld:

debet Balans 1-1-2024 credit
Vaste activa Eigen vermogen €85.000
Gebouwen €100.000
Inventaris €50.000 Lang vreemd vermogen
Auto’s €20.000 Hypotheek €90.000
Banklening €50.000
Vlottende activa
Debiteuren €10.000 Kort vreemd vermogen
Voorraad €20.000 Crediteuren €10.000
Liquide middelen
Bank €30.000
Kas €5.000
Totaal €235.000 Totaal €235.000

De solvabiliteit is:

solvabiliteit = €235.000€150.000 × 100% ≈ 156,67%

Bij deze formule geldt dat bij een percentage onder 200% niet langer alle schulden kunnen worden afgelost. De meeste bedrijven zitten tussen de 200% en 150%. Dit geldt ook voor ECO. Het bedrijf is dus redelijk gezond.

of

solvabiliteit = 85.000135.000 × 100% ≈ 62,96%

Bij deze formule geldt dat bij een percentage boven 100% niet langer alle schulden kunnen worden afgelost. De meeste bedrijven zitten tussen de 100% en 50%. Dit geldt ook voor ECO. Het bedrijf is dus redelijk gezond.

of

debt ratio = €150.000€235.000 × 100% ≈ 63,83%

Bij deze formule geldt dat bij een percentage boven 50% niet langer alle schulden kunnen worden afgelost. De meeste bedrijven zitten tussen de 50% en 66,67%. Dit geldt ook voor ECO. Het bedrijf is dus redelijk gezond.

Test jezelf

Een restaurant stelt de volgende balans op:

debet Balans 1-1-2024 credit
Vaste activa Eigen vermogen €135.000
Gebouwen €200.000
Inventaris €100.000 Lang vreemd vermogen
Auto’s €20.000 Hypotheek €180.000
Banklening €60.000
Vlottende activa
Debiteuren €5.000 Kort vreemd vermogen
Voorraad €40.000 Crediteuren €50.000
Rabobank €20.000
Liquide middelen
ING Bank €59.000
Kas €1.000
Totaal €425.000 Totaal €425.000

Bereken de solvabiliteit/debt ratio en beoordeel deze.

Antwoord

De solvabiliteit is:

solvabiliteit = €425.000€290.000 × 100% ≈ 146,55%

Bij deze formule geldt dat bij een percentage onder 200% niet langer alle schulden kunnen worden afgelost. De meeste bedrijven zitten tussen de 200% en 150%. Dit geldt niet voor het restaurant. Het bedrijf is dus niet gezond.

of

solvabiliteit = 135.000290.000 × 100% ≈ 46,55%

Bij deze formule geldt dat bij een percentage boven 100% niet langer alle schulden kunnen worden afgelost. De meeste bedrijven zitten tussen de 100% en 50%. Dit geldt niet voor het restaurant. Het bedrijf is dus niet gezond.

of

debt ratio = €290.000€425.000 × 100% ≈ 68,24%

Bij deze formule geldt dat bij een percentage boven 50% niet langer alle schulden kunnen worden afgelost. De meeste bedrijven zitten tussen de 50% en 66,67%. Dit geldt niet voor het restaurant. Het bedrijf is dus niet gezond.