Cookie Consent by TermsFeed

Liquidatiewaarde

De liquidatiewaarde is de waarde van vaste of vlottende activa wanneer deze vanwege de opheffing, ookwel liquidatie, van een onderneming onmiddelijk of op zeer korte termijn moeten worden verkocht. Deze waarde is lager dan de waarde op de balans en heeft daarom een negatief effect op de solvabiliteit bij liquidatie.