Cookie Consent by TermsFeed

Current ratio

De current ratio is een formule die kan worden gebruikt om de korte termijn liquiditeit van een onderneming te analyseren. De current ratio gaat dus over kortlopende schulden aan de creditkant en kort in de onderneming aanwezige bezittingen aan de debetkant.

De formule van de current ratio is als volgt:

current ratio = vlottende activa + liquide middelenkortlopende schulden

Het resultaat van deze formule is een getal boven 0. Het getal geeft aan hoe vaak de onderneming zijn kortlopende schulden kan betalen.

Je kunt op basis van dit getal een uitspraak doen over de financiële gezondheid van een bedrijf. Hierbij kijk je onder andere naar een aantal factoren:

Over het algemeen kun je zeggen dat een current ratio van boven 2 een gezond bedrijf is. Tussen 1 en 2 ligt dit aan de andere voorwaarden. Zo zal een kledingbedrijf veel afval hebben, waardoor zij een hogere current ratio nodig hebben.

Een andere manier om de liquiditeit te beoordeling die rekening houdt met voorraden is de quick ratio.

Voorbeeld

ECO is een onderneming die samenvattingen maakt voor het vak economie. De onderneming heeft een snelle omloopsnelheid van de voorraad en heeft weinig last van onverkochte voorraden.

ECO heeft de volgende balans opgesteld:

debet Balans 1-1-2023 credit
Vaste activa Eigen vermogen €85.000
Gebouwen €100.000
Inventaris €50.000 Lang vreemd vermogen
Auto’s €20.000 Hypotheek €90.000
Banklening €50.000
Vlottende activa
Debiteuren €10.000 Kort vreemd vermogen
Voorraad €20.000 Crediteuren €10.000
Liquide middelen
Bank €30.000
Kas €5.000
Totaal €235.000 Totaal €235.000

De kortlopende schulden bestaan uit de crediteuren.

De kort in de onderneming aanwezige bezittingen zijn debiteuren, voorraad, bank en kas.

De current ratio is:

current ratio = €30.000 + €35.000€10.000 = 6,5

ECO is erg gezond.

Test jezelf

Een restaurant stelt de volgende balans op:

debet Balans 1-1-2023 credit
Vaste activa Eigen vermogen €135.000
Gebouwen €200.000
Inventaris €100.000 Lang vreemd vermogen
Auto’s €20.000 Hypotheek €180.000
Banklening €60.000
Vlottende activa
Debiteuren €5.000 Kort vreemd vermogen
Voorraad €40.000 Crediteuren €50.000
Rabobank €20.000
Liquide middelen
ING Bank €59.000
Kas €1.000
Totaal €425.000 Totaal €425.000
  1. Bereken de current ratio.
  2. Beoordeel de liquiditeit op basis van het antwoord bij a.

Antwoord

  1. current ratio = €45.000 + €60.000€70.000 = 1,5
  2. Het bedrijf is niet erg gezond. De current ratio is minder dan 2. Het restaurant kan zijn schulden wel betalen, maar komt in gevaar wanneer zij hun voorraad niet kunnen verkopen.