Cookie Consent by TermsFeed

Quick ratio

De quick ratio is een formule die kan worden gebruikt om de korte termijn liquiditeit van een onderneming te analyseren. De current ratio gaat dus over kortlopende schulden aan de creditkant en kort in de onderneming aanwezige bezittingen aan de debetkant. In tegenstelling tot bij de current ratio worden de voorraden niet meegenomen bij de vlottende activa.

De formule van de quick ratio is als volgt:

quick ratio = vlottende activa − voorraad + liquide middelenkortlopende schulden

Het resultaat van deze formule is een getal boven 0. Het getal geeft aan hoe vaak de onderneming zijn kortlopende schulden kan betalen.

Je kunt op basis van dit getal een uitspraak doen over de financiële gezondheid van een bedrijf. Hierbij kijk je onder andere naar een aantal factoren:

Over het algemeen kun je zeggen dat een quick ratio van boven 1 een gezond bedrijf is. Zodra de quick ratio onder 0 valt kan het bedrijf zijn schulden niet meer afbetalen.

Een andere manier om de liquiditeit te beoordeling die geen rekening houdt met voorraden is de current ratio.

Voorbeeld

ECO heeft de volgende balans opgesteld:

debet Balans 1-1-2024 credit
Vaste activa Eigen vermogen €85.000
Gebouwen €100.000
Inventaris €50.000 Lang vreemd vermogen
Auto’s €20.000 Hypotheek €90.000
Banklening €50.000
Vlottende activa
Debiteuren €10.000 Kort vreemd vermogen
Voorraad €20.000 Crediteuren €10.000
Liquide middelen
Bank €30.000
Kas €5.000
Totaal €235.000 Totaal €235.000

De kortlopende schulden bestaan uit de crediteuren.

De kort in de onderneming aanwezige bezittingen zijn debiteuren, voorraad, bank en kas.

De quick ratio is:

quick ratio = €30.000 − 10.000 + €35.000€10.000 = 5,5

ECO is erg gezond.

Test jezelf

Een restaurant stelt de volgende balans op:

debet Balans 1-1-2024 credit
Vaste activa Eigen vermogen €135.000
Gebouwen €200.000
Inventaris €100.000 Lang vreemd vermogen
Auto’s €20.000 Hypotheek €180.000
Banklening €60.000
Vlottende activa
Debiteuren €5.000 Kort vreemd vermogen
Voorraad €40.000 Crediteuren €50.000
Rabobank €20.000
Liquide middelen
ING Bank €59.000
Kas €1.000
Totaal €425.000 Totaal €425.000
  1. Bereken de quick ratio.
  2. Beoordeel de liquiditeit op basis van het antwoord bij a.

Antwoord

  1. quick ratio = €45.000 − 40.000 + €60.000€70.000 ≈ 0,93
  2. Het bedrijf is niet gezond. De quick ratio is lager dan 1. Het bedrijf kan op dit moment zijn schulden niet terugbetalen.