Cookie Consent by TermsFeed
Belangrijk (klik om te openen)
In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt:
RVV voor rentabiliteit vreemd vermogen
Zie ook rentabiliteit totaal vermogen.
Zie ook rentabiliteit eigen vermogen.

Rentabiliteit vreemd vermogen

Rentabiliteit is de hoeveelheid geld die wordt verdient als percentage van het vermogen waarmee dit geld wordt verdient.

Met het vreemd vermogen wordt verdient in de vorm van interest. Dit is namelijk de hoeveelheid geld die de vermogenverschaffers verdienen met het geld. Om de rentabiliteit te berekenen delen we de interest door het gemiddeld vreemd vermogen.

De formule voor de rentabiliteit vreemd vermogen wordt als volgt:

RVV = interestgemiddeld vreemd vermogen

Voorbeeld

ECO is een onderneming die samenvattingen maakt voor het vak economie. De onderneming heeft een snelle omloopsnelheid van de voorraad en heeft weinig last van onverkochte voorraden.

ECO heeft de volgende balans opgesteld:

debet Balans 2023 (×1.000) credit
31-12 1-1 31-12 1-1
Vaste activa Eigen vermogen €85 €85
Gebouwen €95 €100
Inventaris €45 €50 Lang vreemd vermogen
Auto’s €15 €20 Hypotheek 2% €85 €90
Banklening 5% €45 €50
Vlottende activa
Debiteuren €25 €10 Kort vreemd vermogen
Voorraad €30 €20 Crediteuren €15 €25
Liquide middelen Nettowinst €20
Bank €40 €30 Te betalen vpb €5
Kas €5 €5
Totaal €255 €250 Totaal €255 €250

De kosten leverancierskrediet zijn €1.000

Het gemiddeld eigen vermogen is als volgt:

Gemiddeld vreemd vermogen 1-1 31-12 gemiddeld
Hypotheek 2% €90.000 €85.000 €87.500
Banklening 5% €50.000 €45.000 €47.500
Crediteuren €25.000 €15.000 €20.000
Vennootschapsbelasting €5.000 €2.500
Totaal €165.000 €150.000 €157.500

De totale interest is:

Totale interest
Hypotheek 2% 2% van €87.500 = €1.750
Banklening 5% 5% van €47.500 = €2.375
Crediteuren €1.000
Totaal €5.125

RVV = 5.125157.500 × 100 ≈ 3,3%

Test jezelf

debet Balans 2023 (×1.000) credit
31-12 1-1 31-12 1-1
Vaste activa Eigen vermogen €130 €170
Gebouwen €140 €150
Inventaris €40 €50 Lang vreemd vermogen
Auto’s €40 €50 Hypotheek 2% €110 €120
Banklening 5% €40 €50
Vlottende activa
Debiteuren €50 €20 Kort vreemd vermogen
Voorraad €80 €50 Crediteuren €40 €30
Liquide middelen Nettowinst €50
Bank €25 €45 Te betalen vpb €10
Kas €5 €5
Totaal €380 €370 Totaal €380 €370

De kosten leverancierskrediet zijn €500

 1. Bereken het gemiddeld totaal vermogen
 2. Bereken de rentabiliteit totaal vermogen

Antwoord

 1. €380.000 + €370.0002 = €375.000
 2. De totale winst is:
  Winst voor belasting
  Nettowinst €50.000
  Vennootschapsbelasting €10.000
  Totaal €60.000
  Het gemiddeld vreemd vermogen is:
  Gemiddeld eigen vermogen 1-1 31-12 gemiddeld
  Hypotheek 2% €120.000 €110.000 €115.000
  Banklening 5% €50.000 €40.000 €45.000
  Crediteuren €40.000 €30.000 €35.000
  Totaal €210.000 €180.000 €195.000
  Totale interest
  Hypotheek 2% 2% van €115.000 = €2.300
  Banklening 5% 5% van €47.500 = €2.250
  Crediteuren €500
  Totaal €5.050
  RVV = 5.050195.000 × 100 ≈ 2,6%