Cookie Consent by TermsFeed
Belangrijk (klik om te openen)
In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt:
REV voor rentabiliteit eigen vermogen
Zie ook rentabiliteit totaal vermogen.
Zie ook rentabiliteit vreemd vermogen.

Rentabiliteit eigen vermogen

Rentabiliteit is de hoeveelheid geld die wordt verdient als percentage van het vermogen waarmee dit geld wordt verdient.

Met het eigen vermogen wordt verdient in de vorm van nettowinst. Om de rentabiliteit te berekenen delen we de nettowinst door het gemiddeld eigen vermogen.

De formule voor de rentabiliteit eigen vermogen wordt als volgt:

REV = nettowinstgemiddeld eigen vermogen

Voorbeeld

ECO is een onderneming die samenvattingen maakt voor het vak economie. De onderneming heeft een snelle omloopsnelheid van de voorraad en heeft weinig last van onverkochte voorraden.

ECO heeft de volgende balans opgesteld:

debet Balans 2024 (×1.000) credit
31-12 1-1 31-12 1-1
Vaste activa Eigen vermogen €85 €85
Gebouwen €95 €100
Inventaris €45 €50 Lang vreemd vermogen
Auto’s €15 €20 Hypotheek 2% €85 €90
Banklening 5% €45 €50
Vlottende activa
Debiteuren €25 €10 Kort vreemd vermogen
Voorraad €30 €20 Crediteuren €15 €25
Liquide middelen Nettowinst €20
Bank €40 €30 Te betalen vpb €5
Kas €5 €5
Totaal €255 €250 Totaal €255 €250

De kosten leverancierskrediet zijn €1.000

Het gemiddeld eigen vermogen is als volgt:

Gemiddeld eigen vermogen 1-1 31-12 gemiddeld
Eigen vermogen €85.000 €85.000 €85.000
Nettowinst €20.000 €10.000
Totaal €85.000 €105.000 €95.000

De nettowinst is €20.000

REV = 20.00095.000 × 100 ≈ 21,1%

Test jezelf

debet Balans 2024 (×1.000) credit
31-12 1-1 31-12 1-1
Vaste activa Eigen vermogen €130 €170
Gebouwen €140 €150
Inventaris €40 €50 Lang vreemd vermogen
Auto’s €40 €50 Hypotheek 2% €110 €120
Banklening 5% €40 €50
Vlottende activa
Debiteuren €50 €20 Kort vreemd vermogen
Voorraad €80 €50 Crediteuren €40 €30
Liquide middelen Nettowinst €50
Bank €25 €45 Te betalen vpb €10
Kas €5 €5
Totaal €380 €370 Totaal €380 €370

De kosten leverancierskrediet zijn €500

 1. Bereken het gemiddeld totaal vermogen
 2. Bereken de rentabiliteit totaal vermogen

Antwoord

 1. €380.000 + €370.0002 = €375.000
 2. De totale winst is:
  Winst voor belasting
  Nettowinst €50.000
  Vennootschapsbelasting €10.000
  Totaal €60.000
  Het gemiddeld eigen vermogen is:
  Gemiddeld eigen vermogen 1-1 31-12 gemiddeld
  Eigen vermogen €170.000 €130.000 €150.000
  Nettowinst €50.000 €25.000
  Totaal €170.000 €180.000 €175.000
  REV = 60.000175.000 × 100 ≈ 34,3%