Cookie Consent by TermsFeed
Belangrijk (klik om te openen)
In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt:
RTV voor rentabiliteit totaal vermogen
Zie ook rentabiliteit eigen vermogen.
Zie ook rentabiliteit vreemd vermogen.

Rentabiliteit totaal vermogen

Rentabiliteit is de hoeveelheid geld die wordt verdient als percentage van het vermogen waarmee dit geld wordt verdient.

Met het totale vermogen wordt op twee manieren geld verdient: winst voor belasting en betaalde interest. Om de rentabiliteit te berekenen delen we deze twee variabelen door het gemiddeld totaal vermogen.

De formule voor de rentabiliteit totaal vermogen wordt als volgt:

RTV = winst voor belastingen + interestgemiddeld totaal vermogen

Voorbeeld

ECO is een onderneming die samenvattingen maakt voor het vak economie. De onderneming heeft een snelle omloopsnelheid van de voorraad en heeft weinig last van onverkochte voorraden.

ECO heeft de volgende balans opgesteld:

debet Balans 2024 (×1.000) credit
31-12 1-1 31-12 1-1
Vaste activa Eigen vermogen €85 €85
Gebouwen €95 €100
Inventaris €45 €50 Lang vreemd vermogen
Auto’s €15 €20 Hypotheek 2% €85 €90
Banklening 5% €45 €50
Vlottende activa
Debiteuren €25 €10 Kort vreemd vermogen
Voorraad €30 €20 Crediteuren €15 €25
Liquide middelen Nettowinst €20
Bank €40 €30 Te betalen vpb €5
Kas €5 €5
Totaal €255 €250 Totaal €255 €250

De kosten leverancierskrediet zijn €1.000

Het gemiddeld totaal vermogen is als volgt:

gemiddeld totaal vermogen = 255.000 + 250.0002 = 252.500

De totale winst is:

Winst voor belasting
Nettowinst €20.000
Vennootschapsbelasting €5.000
Totaal €25.000
Totale interest
Hypotheek 2% 2% van €87.500 = €1.750
Banklening 5% 5% van €47.500 = €2.375
Crediteuren €1.000
Totaal €5.125
Totaal rendement €30.125

RTV = 30.125252.500 × 100 ≈ 11,9%

Test jezelf

debet Balans 2024 (×1.000) credit
31-12 1-1 31-12 1-1
Vaste activa Eigen vermogen €130 €170
Gebouwen €140 €150
Inventaris €40 €50 Lang vreemd vermogen
Auto’s €40 €50 Hypotheek 2% €110 €120
Banklening 5% €40 €50
Vlottende activa
Debiteuren €50 €20 Kort vreemd vermogen
Voorraad €80 €50 Crediteuren €40 €30
Liquide middelen Nettowinst €50
Bank €25 €45 Te betalen vpb €10
Kas €5 €5
Totaal €380 €370 Totaal €380 €370

De kosten leverancierskrediet zijn €500

 1. Bereken het gemiddeld totaal vermogen
 2. Bereken de rentabiliteit totaal vermogen

Antwoord

 1. €380.000 + €370.0002 = €375.000
 2. De totale winst is:
  Winst voor belasting
  Nettowinst €50.000
  Vennootschapsbelasting €10.000
  Totaal €60.000
  Totale interest
  Hypotheek 2% 2% van €115.000 = €2.300
  Banklening 5% 5% van €45.000 = €2.250
  Crediteuren €500
  Totaal €5.050
  Totaal rendement €65.050
  RTV = 65.050375.000 × 100 ≈ 17,3%