Cookie Consent by TermsFeed

Gemiddeld totaal vermogen

Het gemiddeld totaal vermogen is het gemiddeld vermogen aanwezig in een onderneming in een bepaalde periode. Om het gemiddeld totaal vermogen te berekenen gebruiken we over het algemeen de volgende formule:

gemiddeld totaal vermogen = vermogen begin periode + vermogen einde periode2

Deze formule gaat ervan uit dat het vermogen lineair veranderd in de gegeven periode, bijvoorbeeld lineaire afschrijvingen of aflossingen.

Het gemiddeld totaal vermogen wordt gebruikt bij de berekenen van de rentabiliteit totaal vermogen.