Cookie Consent by TermsFeed

Gemiddeld eigen vermogen

Het gemiddeld eigen vermogen is het gemiddeld eigen vermogen aanwezig in een onderneming in een bepaalde periode. Om het gemiddeld eigen vermogen te berekenen gebruiken we over het algemeen de volgende formule:

gemiddeld eigen vermogen = vermogen begin periode + vermogen einde periode2

Deze formule gaat ervan uit dat het vermogen lineair veranderd in de gegeven periode, bijvoorbeeld lineaire verkopen.

Let erop dat ook de winst moet worden meegerekend bij het eigen vermogen.

Het gemiddeld eigen vermogen wordt gebruikt bij de berekenen van de rentabiliteit eigen vermogen.