Cookie Consent by TermsFeed

Gemiddeld vreemd vermogen

Het gemiddeld vreemd vermogen is het gemiddeld vreemd vermogen aanwezig in een onderneming in een bepaalde periode. Om het gemiddeld vreemd vermogen te berekenen gebruiken we over het algemeen de volgende formule:

gemiddeld vreemd vermogen = vermogen begin periode + vermogen einde periode2

Deze formule gaat ervan uit dat het vermogen lineair veranderd in de gegeven periode, bijvoorbeeld lineaire verkopen.

Let erop dat ook de te betalen vennootschapsbelasting moet worden meegerekend bij het vreemd vermogen.

Het gemiddeld vreemd vermogen wordt gebruikt bij de berekenen van de rentabiliteit vreemd vermogen.