Cookie Consent by TermsFeed

Welvaartsverlies minimumprijs

Wanneer de overheid ingrijpt op een markt door een minimumprijs in te stellen ontstaat er een welvaartsverlies. De uitgangssituatie op deze markt ziet er als volgt uit, ook het consumentensurplus en het producentensurplus in deze uitgangssituatie is getekend.

Grafiek marktevenwicht

Wanneer de overheid een minimumprijs instelt op een markt ontstaat er een aanbodoverschot, er zijn namelijk meer aanbieders die een product willen aanbieden dat dat er vragers zijn die het product willen kopen. Hierdoor worden er maar 300 producten verkocht op deze markt. In de volgende tekening zijn het consumentensurplus en het producentensurplus getekend. Ook zie je dat een deel van het totale surplus verloren is gegaan, dit is het welvaartsverlies. Het welvaarsverlies is geel gekleurd en wordt ook wel de Harberger driehoek genoemd.

Grafiek welvaartsverlies minimumprijs