Cookie Consent by TermsFeed

Structuurontwikkeling

De structuur van de economie bevind zich aan de aanbodzijde van de economie en is hiermee anders dan de conjunctuur die zich aan de vraagzijde van de economie bevind. Bij de structuur van de economie wordt er naar de lange termijn gekeken en naar de productiecapaciteit. De productiecapaciteit wordt bepaald door de kwaliteit en kwantiteit van de productiefactoren en de verbetering van de arbeidsverdeling.

De kwantiteit

De kwantiteit van de productiefactoren gaat over de hoeveelheid van de productiefactoren in het land. Er zijn verschillende factoren die de kwantiteit van de verschillende productiefactoren beïnvloeden.

In de productiefunctie vindt je een verhoging van de kwantiteit terug bij de K en L: er komen meer productiefactoren bij.

Kapitaal
 • Er is een verschil tussen de verschillende investeringen die gedaan worden in de economie. Vervangingsinvesteringen worden gedaan wanneer een al bestaand kapitaalgoed wordt vervangen door een nieuwe. Hierdoor zal de productiecapaciteit en het aanbod niet toenemen. Wanneer er echter uitbreidingsinvesteringen gedaan worden zal de productiecapaciteit en het aanbod wel toenemen.
 • Het investeringsklimaat bepaald het vertrouwen dat investeerders hebben in de economie. Wanneer er een gunstig investeringsklimaat heerst zullen investeerders meer willen investeren en zal de productiecapaciteit toenemen.
 • Stimuleringsmaatregelen van de overheid kunnen bijvoorbeeld bestaan uit gunstige belastingregels of aftrekposten. Wanneer deze stimuleringsmaatregelen werken zal er meer geïnvesteerd worden in kapitaal goederen.
Arbeid
 • De hoeveelheid arbeid die er in een land beschikbaar is hangt van het aantal personen in het land, het aantal uur dat zij willen werken en de arbeidsparticipatie. Vergrijzing speelt hierin een grote rol, wanneer er elk jaar meer mensen met pensioen gaan dan dat er als nieuwe arbeiders de arbeidsmarkt betreden neemt de beroepsbevolking en dus het aanbod van arbeid af.
 • De wig bepaald mede hoeveel mensen er willen werken. Wanneer de wig klein is zullen er veel mensen zijn die willen werken, wordt de wig groter dan daalt het aantal mensen wat wil werken.
Natuur
 • De hoeveelheid van de natuurlijke hulpbronnen in elk land zijn anders. Landen kunnen beschikken over een gunstig klimaat, veel bossen, veel fossiele grondstoffen in de grond of mogelijkheden tot mijnbouw.
Ondernemerschap
 • De ondernemersdrift van de bevolking bepaald het aantal ondernemers in het land. De ondernemersdrift kan vergroot worden door gunstige regelingen van de overheid waardoor meer mensen het aandurven om een eigen onderneming te starten.

De kwaliteit

De kwaliteit van de productiefactoren gaat over de kwaliteit van de aanwezige productiefactoren in het land. Er zijn verschillende factoren die de kwaliteit van de verschillende productiefactoren beïnvloeden.

In de productiefunctie vindt je een verhoging van de kwantiteit terug bij de A: de arbeidsproductiviteit van elke productiefactor wordt verhoogd.

Kapitaal
 • Onderzoek en ontwikkeling bepaald de kwaliteit van de kapitaalgoederen in een economie. Wanneer er veel geïnvesteerd wordt in onderzoek en ontwikkeling kunnen er betere kapitaalgoederen gemaakt worden. Creatieve destructie speelt hierbij een rol, creatieve destructie is het proces waarbij nieuwe toepassingen de oude toepassingen vervangen.
 • Internationalisering houdt mede in dat er internationaal samengewerkt wordt. Deze samenwerking kan leiden tot een betere kwaliteit van de kapitaalgoederen.
Arbeid
 • Een goed opgeleide beroepsbevolking verbeterd de kwaliteit van de arbeid die zij leveren. Ook ervaring speelt hierbij een rol, iemand die ergens veel ervaring in heeft kan dit werk vaak goed uitvoeren.
 • De gezondheid van de beroepsbevolking bepaald voor een groot deel de kwaliteit van het werk wat zij afleveren. Een gezonde beroepsbevolking wordt namelijk ouder en kan ook op latere leeftijd nog goed werk afleveren.
 • Specialisatie is het proces waarbij een werknemer zich specialiseert in een onderdeel van het productieproces. Wanneer een arbeid zich hierin heeft gespecialiseerd neemt de kwaliteit van de arbeid toe
Natuur
 • De kwaliteit van de productiefactor natuur gaat over de mate van milieuvervuiling in het land.
Ondernemerschap
 • De kwaliteit van de kennis van de ondernemers bepaald de kwaliteit die zij kunnen leveren bij het aansturen van de verschillende productiefactoren.