Cookie Consent by TermsFeed

Wig

De wig is het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het nettoloon dat een werknemer ontvangt. Dit verschil wordt veroorzaakt door de sociale premies bovenop het brutoloon dat de werknemer ontvangt, dit verschil heet de werkgeverswig. Hiernaast wordt er over het brutoloon belasting en sociale premies afgedragen, waarna het nettoloon overblijft, dit is de werknemerswig.

Een hoge wig heeft een ongunstig effect op het aanbod van arbeid omdat het nettoloon hierdoor lager uitvalt zijn er minder mensen bereid om te werken.