Cookie Consent by TermsFeed

Conjunctuurindicatoren

Om de conjunctuur te voorspellen maakt het Centraal Planbureau (CPB) gebruik van zogenoemde conjunctuurindicatoren. Conjunctuurindicatoren zijn macro-economische variabelen die een indicatie kunnen geven van de omvang van het toekomstige bbp.

Het CPB maakt hiervoor gebruik van de volgende conjunctuurindicatoren:

Test jezelf vraag 1

Geef bij de volgende gebeurtenissen aan of je hierdoor een stijging of een daling van het bbp verwacht.

 1. Een stijging van de werkloosheid
 2. Een stijging van de consumptie
 3. Een stijging van het aantal vacatures
 4. Een stijging van het aantal faillissementen
 5. Een daling van de uitvoer
 6. Een stijging van het consumentenvertrouwen

Antwoord

 1. Een stijging van de werkloosheid geeft een daling van het bbp aan. Wanneer er meer mensen werkloos raken zullen zij minder gaan consumeren waardoor er minder producten en diensten gevraagd worden. Doordat werklozen ook niks produceren neemt het bbp af.
 2. Een stijging van de consumptie betekend dat consumenten meer gaan consumeren, hierdoor zal er ook meer geproduceerd worden en zal het bbp stijgen.
 3. Wanneer het aantal vacatures stijgt is de verwachting dat het bbp ook zal gaan stijgen. Wanneer er meer mensen gaan werken wordt er meer geproduceerd en stijgt het bbp.
 4. Wanneer het aantal faillissementen stijgt verdwijnen er bedrijven en zal de productie afnemen, hierdoor daalt het bbp.
 5. Een daling van de uitvoer betekend dat er minder producten worden geƫxporteerd. Hierdoor zal de productie in het land afnemen als de daling in export niet wordt opgevangen door binnenlandse consumptie en zal het bbp dalen.
 6. Een stijging van het consumentenvertrouwen zorgt voor meer consumptie. Wanneer er meer geconsumeerd wordt moet er ook meer geproduceerd worden waardoor het bbp stijgt.