Cookie Consent by TermsFeed

Feitelijke groei en trendmatige groei bbp

De economische groei wordt gemeten aan de hand van de ontwikkelingen van het reële bruto binnenlands product (bbp). Het bbp wordt bepaald door de bestedingen en het natuurlijk productieniveau. De bestedingen zorgen voor de vraagkant van de economie en bepalen de conjunctuur van de economie. De conjunctuur van de economie kan op korte termijn erg verschillen waardoor er sprake is van hoogconjunctuur en laagconjunctuur. Op de langere termijn wordt de groei van de economie veel meer bepaald door de ontwikkeling van de productiefactoren.

Groei op korte termijn

Op de korte termijn bepaald de bestedingen de hoogte van het bbp en daarmee ook de economische groei. De bestedingen bestaan uit consumptie, investeringen, overheidsuitgaven en export. De bestedingen zijn niet vast en zijn de ene periode meer dan de andere periode.

Groei op lange termijn

De gemiddelde groei van de productie over een langere periode noemen we de structurele ontwikkeling, de trendmatige groei of de trend. In de conjunctuurgolf zien we deze groei terug in de trend. De groei van de productiecapaciteit wordt bepaald door de ontwikkeling van de productiefactoren, dit zijn kapitaal, arbeid, natuur en ondernemerschap.