Cookie Consent by TermsFeed

Regels over vlottende activa

De vlottende activa van de bv/nv bestaat uit voorraden, vorderingen en overlopende activa, effecten en liquide middelen.

Voorraden

De voorraden van een bv/nv kunnen bestaan uit drie onderdelen:

Vorderingen en overlopende activa

Met vorderingen worden debiteuren bedoelt. Overlopende activa is een ander woord voor transitorische posten.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn betalingsmiddelen. Dit zijn banksaldo’s en kasgeld.