Cookie Consent by TermsFeed

Transitorische posten

Transitorische posten zijn posten op de balans die als doel hebben om opbrengsten en kosten toe te rekenen aan de juiste periode. Transitorische posten zijn nodig wanneer een onderneming doet aan permanentie.

Transitorische posten kunnen worden verdeelt in twee categoriën: uitstelposten en anticipatieposten. De naam van deze posten doelt op het moment waarop de opbrengsten en kosten bestaan in verhouding tot de inkomsten en uitgaven. Een uitstelpost is dus een post waarbij de opbrengsten en kosten worden uitgesteld, dus waarbij eerst inkomsten en uitgaven bestaan. Een anticipatiepost kijkt vooruit naar de inkomsten en uitgaven. Hierbij zijn er dus eerst opbrengsten en kosten.

Er zijn in totaal vier soorten transitorische posten:

Deze transitorische posten komen dus als volgt op de balans:

debet Gedeeltelijke balans credit
Nog te ontvangen bedragen Vooruitontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen Nog te betalen bedragen