Cookie Consent by TermsFeed

Effecten

Effecten zijn investeringen op de effectenbeurs die kunnen worden gebruikt om tijdelijk overtollige liquide middelen te gebruiken.

Wanneer een onderneming geld niet gebruikt voor de gewone bedrijfsuitoefening kan zij dit geld tijdelijk omzetten in effecten zoals aandelen of obligaties. Hier verdient de onderneming meer rendement mee dan het geld op de spaarrekening te houden.

Deze effecten worden apart op de balans vermeld en zijn onderdeel van de vlottende activa, tenzij de effecten langer dan een jaar in de onderneming aanwezig zijn. In dit geval zijn de effecten onderdeel van de financiële vaste activa.