Cookie Consent by TermsFeed
Belangrijk (klik om te openen)
In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt:
RTV voor rentabiliteit totaal vermogen
RVV voor rentabiliteit vreemd vermogen
IVV voor interest vreemd vermogen
REV voor rentabiliteit eigen vermogen
REVvb voor rentabiliteit eigen vermogen voor belasting

Hefboomwerking/Hefboomeffect

Hefboomwerking is het effect waarbij een onderneming meer geld verdient met het vreemd vermogen dan de interest vreemd vermogen, waarbij de extra winst wordt toegerekend aan het eigen vermogen, waardoor de REV stijgt zonder dat eigen vermogen wordt gebruikt.

Hefboomwerking

Normaal wordt de rentabiliteit eigen vermogen berekent op basis van de winst na belasting. We kunnen echter ook de REV voor belasting, de REVvb, berekenen. Hierbij wordt, net zoals bij de rentabiliteit totaal vermogen, zowel de nettowinst als de vennootschapsbelasting meegenomen. De formule hiervoor is als volgt:

REVvb = winst voor belastingengemiddeld eigen vermogen

Daarnaast weten we de formule van de RVV/IVV

RVV = interestgemiddeld vreemd vermogen

en de formule van de RTV

RTV = winst voor belastingen + interestgemiddeld totaal vermogen

Merk op dat wanneer de REVvb en RVV bij elkaar worden genomen de formule van de RTV ontstaat.

We kunnen zeggen dat de RTV een gewogen gemiddelde is van REV en RVV. Wanneer RVV kleiner is dan RTV wordt met elke euro vreemd vermogen gemiddeld meer verdient dan dat het vreemd vermogen kost. Dit extra geld wordt opgeteld bij de REVvb.

Met dit gegeven kunnen we de REVvb ook berekenen met een alternatieve formule, de hefboomformule:

REVvb = RTV + (RTV − RVV) × VVEV

ofwel REVvb is gelijk aan RTV plus de extra bijdrage van het vreemd vermogen gecorrigeerd voor de verhouding van vreemd en eigen vermogen.

De correctie van de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen, de breuk VV/EV noemen we ookwel de hefboomfactor.

Uit het hefboomeffect kunnen we concluderen dat een onderneming zoveel mogelijk gebruik zou moeten maken van vreemd vermogen voor bedrijfsuitoefening, totdat de RVV boven de RTV uitkomt. Hierdoor kan een onderneming met geleend geld winst maken.