Cookie Consent by TermsFeed
Belangrijk (klik om te openen)
In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt:
C voor constante kosten
N voor normale productie/machine-uren
V voor variabele kosten
B voor begrote productie/machine-uren
Download de pdf

Bezettingsresultaat

Het bezettingsresultaat is onderdeel van het budgetresultaat. Het bezettingsresultaat geeft weer hoe de winst anders is dan begroot doordat de machines meer of minder gebruikt zijn dan normaal. Hierdoor veranderen de constante kosten per product.

Voorbeeld

In de voorcalculatie ging Glaswerk bv ervan uit dat zij 100.000 vazen zouden gaan produceren, in totaal heeft glaswerk bv €1.000.000 aan constante kosten, de constante kosten per vaas zijn hierdoor €10. Achteraf blijken er 150.000 vazen geproduceerd te zijn, in de berekening van de kostprijs van deze vazen is allemaal rekening gehouden met €10 constante kosten per vaas.

De formule van het bezettingsresultaat is als volgt:

(B − N) × CN

Merk op dat de breuk gelijk is aan het deel van de kostprijsformule voor de constante kosten.

Test jezelf

Glaswerk bv heeft over het afgelopen jaar de volgende gegevens verzameld:

  • constante machinekosten: €100.000
  • normale machine-uren: 8.000
  • begrote machine-uren: 7.500

Bereken het bezettingsresultaat.

Antwoord

(B − N) × CN = (7.500 − 8.000) × €100.0008.000 = − €6.250