Cookie Consent by TermsFeed
Belangrijk (klik om te openen)
In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt:
sh voor standaard hoeveelheid
wh voor werkelijke hoeveelheid
sp voor standaardprijs
wp voor werkelijke prijs
C voor constante kosten
N voor normale productie/machine-uren
V voor variabele kosten
B voor begrote productie/machine-uren
Download de pdf

Budgetresultaat

Het budgetresultaat geeft weer hoe de winst anders is doordat bepaalde begrotingen beter of slechter uitvallen dan gedacht. Het budgetresultaat bestaat uit drie onderdelen:

Voor het budgetresultaat worden deze resultaten bij elkaar opgeteld. Het budgetresultaat is hiermee het verschil tussen de gebudgetteerde kosten en werkelijke kosten van een afzet.

Gerealiseerd budgetresultaat

Het budgetresultaat kan ook direct worden berekend zonder de bovenstaande berekeningen apart uit te voeren. We spreken ook wel van het gerealiseerde budgetresultaat: het verschil tussen de werkelijke afzet tegen kostprijs en de werkelijke kosten.

Dit kunnen we ook onder elkaar zetten:

Bedragen als voorbeeld
Afzet tegen kostprijs €1.500
Werkelijke variabele kosten €500
Werkelijke constante kosten €500
Werkelijke totale kosten €1.000
Budgetresultaat €500

Test jezelf

Glaswerk bv maakt vazen. voor deze vazen wordt een machine gebruikt. Voorafgaande aan het boekjaar zijn de volgende gegevens over de machine verzameld:

 • Normale productie: 20.000 producten
 • Constante kosten: €100.000
 • Verbruik materialen: 4 kg à €5 = €20 per product

Na afloop van het boekjaar worden de volgende gegevens verzameld:

 • Werkelijke productie: 25.000 producten
 • Verbruik materialen: 90.000 kg à €4
 1. Bereken het efficiencyresultaat
 2. Bereken het prijsresultaat
 3. Bereken het bezettingsresultaat
 4. Bereken het budgetresultaat

Antwoord

 1. (sh − wh) × sp = (80.000 − 90.000) × €5 = − €50.000
 2. (sp − wp) × wh = (5 − 4) × €90.000 = €90.000
 3. (B − N) × CN = (25.000 − 20.000) × €100.00020.000 = €25.000
 4. − €50.000 + €90.000 + €25.000 = €65.000