Cookie Consent by TermsFeed
Belangrijk (klik om te openen)
In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt:
C voor constante kosten
N voor normale productie/machine-uren
V voor variabele kosten
B voor begrote productie/machine-uren

Kostprijs

De kostprijs van een product is de totale hoeveelheid kosten die mogen worden gemaakt om één product te produceren.

De kosten van een product bestaan uit constante kosten en variabele kosten. Deze kosten worden op verschillende manieren in de kostprijs verwerkt.

De constante kosten per product worden bepaalt op basis van de normale productie. Dat wil zeggen: de productie die was berekend op het moment dat het duurzame productiemiddel is aangeschaft.

De formule voor het doorberekenen van de constante kosten is dus als volgt:

constante kostennormale productie ofwel CN

Voorbeeld

De huur van een pand is per maand €500. Bij het afsluiten van het huurcontract is uitgegaan van een productie van 1.000 producten. De kosten van dit pand per product zijn als volgt:

5001.000 = €0,50

De variabele kosten per product worden bepaalt op basis van de begrote productie. Dat wil zeggen: de productie die wordt verwacht aan het begin van de periode.

Let op: de begrote productie hoeft niet gelijk te zijn aan de werkelijke productie.

De formule voor het doorberekenen van de constante kosten is dus als volgt:

variabele kostenbegrote productie ofwel VB

Om de kostprijs van een product te berekenen wordt de volgende formule gebruikt:

kostprijs = CN + VB

Machine-uurtarief

Een bijzondere kostprijs is het machine-uurtarief. Dit is de kostprijs van een machine per uur dat deze wordt gebruikt. Om dit tarief te berekenen gebruiken we de standaard kostprijsformule zoals hierboven, maar gebruiken de normale en begrote aantal machine-uren in plaats van productie.

Test jezelf

John heeft over het afgelopen jaar de volgende gegevens verzameld:

  • constante machinekosten: €100.000
  • variabele machinekosten: €60.000
  • normale machine-uren: 8.000
  • begrote machine-uren: 7.500

Wat is de kostprijs van het product?

Antwoord

kostprijs = CN + VB = €100.0008.000 + €60.0007.500 = €12,5 + €8 = €20,5