Cookie Consent by TermsFeed

Balans van de bv/nv

Op de pagina over de balans is te lezen hoe de balans van een eenmanszaak of vof wordt opgestelt. De balans van de bv of nv is echter op een belangrijk punt anders: de bv en nv hebben wel eigen vermogen, maar in de vorm van een aandelenkapitaal en reserves.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een balans is als volgt:

debet Balans 1-1-2024 credit
Vaste activa Maatschappelijk aandelenkapitaal €1.000.000
Gebouwen €1.050.000 Aandelen in portefeuille €400.000
Inventaris €400.000 Geplaatste aandelenkapitaal €600.000
Auto’s €100.000 Agioreserve €120.000
Herwaarderingsreserve €50.000
Vlottende activa Winstreserve €25.000
Debiteuren €10.000
Voorraad €20.000 Lang vreemd vermogen
Hypotheek €800.000
Liquide middelen Banklening €50.000
Bank €70.000
Kas €5.000 Kort vreemd vermogen
Crediteuren €10.000
Totaal €1.655.000 Totaal €1.655.000

Merk op dat het eigen vermogen is opgedeelt in geplaatst aandelenkapitaal, agioreserve, herwaarderingsreserve en winstreserve.