Cookie Consent by TermsFeed

Reserves

Het geplaatste aandelenkapitaal wordt altijd genoteerd op de balans volgens de nominale waarde. Dit betekent dat, wanneer de onderneming bijvoorbeeld winst maakt, het aandelenkapitaal niet verandert. Om toch een verandering van het eigen vermogen mogelijk te maken in de boekhouding wordt gebruik gemaakt van reserves.

De meest voorkomende reserves zijn als volgt:

Op de balans komen deze reserves direct onder het geplaatste aandelenkapitaal. Dit ziet er als volgt uit:

debet Gedeeltelijke balans 1-1-2024 credit
Maatschappelijk aandelenkapitaal €1.000.000
Aandelen in portefeuille €400.000
Geplaatste aandelenkapitaal €600.000
Agioreserve €120.000
Herwaarderingsreserve €50.000
Winstreserve €25.000
Totaal €795.000