Cookie Consent by TermsFeed

Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van de bv en nv staat op de balans als berekening. Hierbij zijn drie begrippen belangrijk:

Op de balans worden vaak al deze delen gebruikt. Vaak wordt het maatschappelijk aandelenkapitaal en de aandelen in portefeuille van de rest van de posten onderscheiden met een lijn en worden deze schuingedrukt weergegeven. Dit ziet er als volgt uit:

debet Gedeeltelijke balans 1-1-2024 credit
Maatschappelijk aandelenkapitaal €1.000.000
Aandelen in portefeuille €400.000
Geplaatste aandelenkapitaal €600.000
Totaal €600.000

Soms wordt alleen het geplaatste aandelenkapitaal weergegeven.