Cookie Consent by TermsFeed

Risicospreiding

Omdat er een verschil zit in de risico’s tussen verzekeringsnemers zal de verzekeraar winst maken op de ene verzekeringsnemer en verlies op een andere verzekeringsnemer. Hierdoor kan de verzekeraar bestaan. De verzekeraar doet namelijk aan risicospreiding over de hele groep verzekerden. Omdat het risico wordt verdeelt over de hele groep maakt de verzekeraar geen verlies.

Voorbeeld

John en Bas hebben allebei de nieuwst iPhone van €1.000. De kans dat deze telefoon wordt gestolen is gemiddeld 5% per jaar. Het gemiddelde risico is hierdoor

5% × €1.000 = €50

Een verzekeraar bied een verzekering aan voor €75 per jaar. John is erg zuinig op zijn telefoon en laat hem niet overal slingeren, dit in tegenstelling tot Bas die zijn telefoon overal laat liggen en nog wel eens vergeet. Hierdoor is de kans op diefstal bij Bas veel hoger dan bij John. Ook het risico wat Bas loopt is hierdoor hoger. Het risico van Bas is

€1.000 × 10% = €100

Het risico van John is

€1.000 × 2% = €20

Wanneer John een verzekering afsluit zal de verzekeraar hier winst op maken, de premie is €75 terwijl het risico slechts €20 is. Op de verzekering van Bas zal de verzekeraar verlies maken, de premie van €75 is namelijk lager dan het risico van €100.

Premie Uitbetaling Kans Risico (gemiddeld) verzekerd risico Premie − risico
John €75 €1.000 2% €20 €50 €55
Bas €75 €1.000 10% €100 €50 −€25

Het risico van John en Bas wordt over hen gespreid, hierdoor maakt de verzekeraar geen verlies. Voor de verzekeraar is alleen de optelsom van alle verzekerde risico’s en de premie van belang. De totale opbrengsten en kosten van de verzekeraar zijn namelijk als volgt:

TO = €75 × 2 = €150
TK = €20 + 100 = €120

De winst van de verzekeraar is

TO − TK
€150 − €120 = €30