Cookie Consent by TermsFeed

Nominale en reële economische groei

Nominale economische groei

De nominale economische groei kan berekend wordt door de procentuele groei van het bbp op jaarbasis te berekenen. Om de nominale economische groei te berekenen gebruik je de volgende formule:

indexcijfer nominaal bbp jaar x = bbp jaar xbbp basisjaar × 100

De nominale economische groei heeft twee oorzaken:

Reële economische groei

De reële economische groei is de werkelijke groei van de economie op jaarbasis. Bij deze werkelijke groei wordt er alleen rekening gehouden met de groei van de productie en niet met de stijging van de prijzen (inflatie). Om de reële economische groei te berekenen moet je het reële bbp berekenen.

Om het reëel bbp te berekenen moeten we gaan werken met indexcijfers. Hiervoor hebben we het indexcijfer nodig van het nominale bbp en dat van de inflatie. De berekening die we uitvoeren is als volgt:

indexcijfer reëel bbp = indexcijfer nominaal bbpprijsindexcijfer × 100

Voorbeeld

Het BPP in een land was 10 jaar geleden 520 miljard euro, nu is dat 690 miljard euro. De inflatie in die tien jaar bij elkaar was 14%. Om de stijging van het reëel bbp te berekenen moeten we eerst het indexcijfer van het nominale bbp berekenen.

indexcijfer nominaal bbp = 690520 × 100 = 132,7

Het prijsindexcijfer is 114. Nu kunnen we het indexcijfer van het reëel rendement uitrekenen met behulp van de formule.

indexcijfer reëel bbp = 132,7114 × 100 = 116,4

Het reëel bbp is in tien jaar tijd met 16,4% gestegen.

Ezelsbruggetje

Voor het berekenen van reële indexcijfers kan je het volgende ezelsbruggetje onthouden:

RIC = NIC ÷ PIC × 100

Dit staat voor reëel indexcijfer = nominaal indexcijfer ÷ prijsindexcijfer × 100