Cookie Consent by TermsFeed

Bbp berekenen

Het bbp kan op verschillende manieren berekend worden, hierin onderscheiden we de objectieve methode, subjectieve methode en de bestedingsmethode.

Objectieve methode

Bij de objectieve methode worden de bruto toegevoegde waarde van alle bedrijven en de bruto toegevoegde waarde van de overheid bij elkaar opgeteld. Hiervoor moeten we de productie van alle bedrijven die in Nederland gevestigd zijn weten en de productie van de overheid.

De bruto toegevoegde waarde van een bedrijf bestaat uit het verschil tussen de omzet en de inkoopprijs van alle producten en/of grondstoffen. Alles wat het bedrijf aan waarde toevoegt aan de inkoopwaarde van een product is de toegevoegde waarde van dit bedrijf.

De bruto toegevoegde waarde van de overheid kan niet op dezelfde manier gemeten worden als de bruto toegevoegde waarde van de bedrijven, de overheid verkoopt namelijk geen individuele producten. In plaats hiervan bestaat de toegevoegde waarde van de overheid uit alle ambtenarensalarissen bij elkaar opgeteld. Vervolgens tellen we hierbij de afschrijvingskosten die de overheid heeft voor zijn kapitaalgoederen bij op.

De berekening voor het bbp volgens de objectieve methode wordt als volgt:

Bruto toegevoegde waarde bedrijven (omzet − inkoopprijs)
Bruto toegevoegde waarde overheid (ambtenarensalarissen + afschrijvingen) +
Bruto binnenlands product

Subjectieve methode

Bij de subjectieve methode tellen we alle primaire inkomens in het land bij elkaar op. De primaire inkomens bestaan uit loon, pacht, rente, huur en winst. Deze primaire inkomens zijn de beloningen voor de productiefactoren die in het land ingezet worden.

Bestedingsmethode

Bij de bestedingsmethode kijken we naar alle uitgaven die gedaan worden in het land. Hierbij maken we gebruik van de geldkringloop. De som van alle uitgaven hier is gelijk aan het bbp, hiervoor gebruiken we de volgende berekening:

bbp = C + I + O + E − M = Y