Cookie Consent by TermsFeed

Economische groei

De economische groei wordt gemeten aan de hand van de stijging van het bruto binnenlands product (bbp). De economische groei wordt uitgedrukt in procenten en kan op de volgende manier berekend worden:

economische groei = bbp dit jaar − bbp vorig jaarbbp vorig jaar

Dit is de formule voor procentuele verandering

procentuele verandering = nieuw − oudoud

Wanneer het bbp van dit jaar groter is dan het bbp van vorig jaar spreken we van economische groei. Maar we weten dan nog niet of de inwoners in dit land ook meer kunnen kopen en er ook echt op vooruit zijn gegaan. We weten alleen dat de mensen er nominaal vooruit op zijn gegaan. Om te kijken of de mensen meer kunnen kopen moeten we de reële economische groei berekenen.

Reële economische groei

Wanneer we de reële economische groei willen berekenen, berekenen we het bbp van het nieuwe jaar met de prijzen van het vorige jaar. In het voorbeeld zal dit verder uitgelegd worden.

Voorbeeld

In het land Economia worden alleen taarten geproduceerd en geconsumeerd. In de volgende tabel zien we de productie van taarten en de prijzen in twee jaren. Ook zien we het nominale en het reëel bbp.

Jaar Aantal taarten Prijs taarten Nominaal bbp Reëel bbp
2019 100 €4 100 × €4 = €400 100 × €4 = €400
2024 120 €5 120 × €5 = €600 120 × €4 = €480

Het nominale bbp is tussen 2019 en 2024 gestegen met (€600 − €400€400 × 100% =) 50%.
Omdat de prijzen in dit jaar ook meer zijn gestegen is het reëel bbp minder hard gestegen. Het reëel bbp is met (€480 − €400€400 × 100% =) 20% gestegen.

De reële economsiche groei kan ook op een andere manier berekend worden. Hierbij maken we gebruik van indexcijfers. In het volgende voorbeeld wordt dit uitgelegd.

Voorbeeld

In dit voorbeeld maken we gebruik van dezelfde getallen uit het vorige voorbeeld. Om het reële economische groei te berekenen, moeten we eerst de indexcijfer berekenen voor de reële economische groei. Dit doen we door het indexcijfer van de nominale groei te delen door het prijsindexcijfer.

indexcijfer nominale groei = €600 − €400€400 × 100 = 150

prijsindexcijfer = 54 × 100 = 125

indexcijfer reële economische groei = 150125 × 100 = 120

Wanneer we nu de reële economische groei willen weten verminderen we het indexcijfer van de reële economische groei met 100 en zetten we hier een %-teken achter. 120 − 100 = 20, dus de reële economische groei was 20%.

Ezelsbruggetje

Voor het berekenen van reële indexcijfers kan je het volgende ezelsbruggetje onthouden:

RIC = NIC ÷ PIC × 100

Dit staat voor reëel indexcijfer = nominaal indexcijfer ÷ prijsindexcijfer × 100