Cookie Consent by TermsFeed

Bruto binnenlands product (bbp)

Het bruto binnenlands product, afgekort bbp, is de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten die in een jaar tijd in een land zijn geproduceerd. In Nederland berekent het CBS elk jaar het bbp.

Het bbp kan op drie manieren berekent worden:

Aan de hand van het bbp bekijken economen of de economie in een jaar is gegroeid of gekrompen. Wanneer het bbp in een jaar meer is dan een jaar daarvoor spreken we van economische groei. Is het bbp lager dan in het voorgaande jaar dan spreken we van economische krimp.

Bbp per hoofd van de bevolking

Om het bbp van verschillende landen met elkaar te vergelijken maken we gebruik van het bbp per hoofd van de bevolking. Het bbp per hoofd van de bevolking berekenen we door het bbp te delen door het aantal inwoners van een land.

Test jezelf vraag 1

 1. Bekijk de volgende grafiek met daarin de procentuele verandering van het bbp.
  Bbp grafiek
  In welke jaren was er sprake van economische krimp?
 2. In 2017 bedroeg het bbp van Nederland 826,2 miljard USD, Nederland had op dat moment 17,08 miljoen inwoners. Het bbp van België bedroeg in datzelfde jaar 492,7 miljard USD, het aantal inwoners in België was dat jaar 11,35 miljoen.
  Bereken voor zowel Nederland als België het bbp per hoofd van de bevolking. Welk land heeft het hoogste bbp per hoofd van de bevolking? Rond je antwoord af op hele dollars.

Antwoord

 1. In de jaren 2009, 2012 en 2013 was er sprake van economische krimp.
 2. Nederland: $826.200.000.000 ÷ 17.080.000 miljoen = $48.372,-
  België: $492.700.000.000 ÷ 11.350.000 = $43.409,-
  Nederland heeft een hoger bbp per hoofd van de bevolking.