Cookie Consent by TermsFeed

Opslag kostprijs

Bij de kostprijsformule hebben we gezien dat alle kosten door middel van een enkele formule kunnen worden doorberekend in de kostprijs. Sommige bedrijven kiezen er echter om verschillende redenen voor dit niet te doen.

In dit geval worden een deel van de kosten van een product niet direct doorberekent maar berekent op basis van een opslag op andere kosten.

Voorbeeld

Glaswerk bv heeft een werkplaats. De variabele kosten van deze werkplaats zijn €20 per product. Glaswerk bv maakt 10.000 producten. Zij hebben €100.000 constante kosten. Glaswerk bv kiest ervoor om de constante kosten door te berekenen als opslagpercentage van de variabele kosten. Daarom rekenen zij met een opslagpercentage van 50% van de variabele kosten per product.

Test jezelf vraag a

Een onderneming maakt een product waarover zij voor dit boekjaar de volgende gegevens hebben verzameld :

  • Begrote variabele materiaalkosten: €200.000
  • Begrote variabele loonkosten: €50.000
  • Constante kosten: €100.000

De constante kosten hangen samen met de variabele materiaalkosten.

Bereken het benodigde opslagpercentage variabele materiaalkosten.

Antwoord

€100.000 ÷ €200.000 × 100% = 50%

Test jezelf vraag b

Zie de vorige vraag.

Voor een order zijn de volgende kosten nodig:

  • Variabele materiaalkosten: €500
  • Variabele loonkosten: €125

Bereken de totale kosten van deze order. Houd rekening met de opslag.

Antwoord

Variabele materiaalkosten €500
Variabele loonkosten €125
Variabele kosten €625
Opslag constante kosten 50% van €500 = €250
Totale kosten €875