Cookie Consent by TermsFeed

Direct costing
Variabele kostenberekening

Direct costing is een methode van kostprijsberekening waarbij alleen de variabele kosten zijn opgenomen in de kostprijs. De constante kosten worden verrekend door middel van een opslag of door middel van de dekkingsbijdrage, afhankelijk van het type berekening. Een andere naam voor direct costing is variabele kostprijsberekening, omdat alleen de variabele kosten in de kostprijs worden doorberekend.

De andere veelvoorkomende methode van kostprijsberekening is absorption costing, ofwel integrale kostprijsberekening.

Berekenen van de kostprijs en verkoopprijs

Bij de berekening van de kostprijs bij direct costing worden alle variabele kosten bij elkaar opgeteld. Wanneer kosten zijn gegeven per machine-uur of product worden deze opgeteld, wanneer totalen zijn gegeven worden deze eerst gedeeld door de totale productie.

Nadat de kostprijs is berekend wordt deze verhoogd met een opslagpercentage voor constante kosten. Het gebruikte opslagpercentage wordt berekend op basis van de verwachte totale variabele en constante kosten.

Nu alle kosten gedekt zijn wordt een opslagpercentage voor de winst toegevoegd. Als laatste wordt ook de btw berekend.

Dekkingsbijdrage en winst

Bij direct costing wordt de winst anders berekend dan bij absorption costing. Om bij direct costing de winst te berekenen wordt eerst de dekkingsbijdrage berekend. Dit is gelijk aan de verkoopprijs min de variabele kosten per product vermenigvuldigd met de afzet. Wanneer deze totale dekkingsbijdrage is berekend wordt deze verminderd met de constante kosten.

Dit kan als volgt onder elkaar gezet worden:

Verkoopprijs
Variabele kosten
Dekkingsbijdrage
Constante kosten
Winst

Voorraadberekening

De voorraad wordt berekend op basis van de kostprijs van de producten. Bij direct costing worden daarom alleen de variabele kosten meegenomen in de voorraadberekening. Hierdoor zal de winst hoger en de voorraad lager uitpakken dan bij absorption costing.

Test jezelf

Glaswerk bv maakt vazen. Over de productie van deze vazen hebben ze de volgende gegevens verzameld:

 • Variabele loonkosten zijn €10 per vaas
 • Materiaalkosten zijn €20 per vaas
 • De afschrijvingen op de vaste activa zijn €100.000
 • Onderhoud op de machines kost €20.000

De totale productie is 20.000 vazen. De winstopslag is 50% van de kostprijs, het btw-tarief is 21%

 1. Wat is de kostprijs van één vaas volgens direct costing?
 2. Wat is het benodigde opslagpercentage voor de dekkingsbijdrage?
 3. Wat is de verkoopprijs van één vaas?

Antwoord

 1. Loonkosten €10
  Materiaalkosten €20
  Kostprijs €30
 1. Constante kosten: €120.000
  Variabele kosten: €30 × 20.000 = €600.000
  120.000 ÷ 600.000 × 100% = 20%
 1. Kostprijs €30
  Opslag dekkingsbijdrage 20% van €30 €6
  Kostprijs + dekkingsbijdrage €36
  Opslag winst 50% van €36 €18
  Verkoopprijs €54