Cookie Consent by TermsFeed
Belangrijk (klik om te openen)
In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt:
BEA voor break-evenafzet
C voor constante kosten
p voor prijs
v voor variabele kosten

Dekkingsbijdrage

De dekkingsbijdrage is de hoeveelheid geld die één product bijdraagt aan de dekking van de constante kosten. Omdat er alleen constante kosten en variabele kosten bestaan, kan de dekkingsbijdrage worden berekend door de verkoopprijs te verminderen door de variabele kosten per product. De formule voor de dekkingsbijdrage is dus:

dekkingsbijdrage = verkoopprijs − variabele kosten

of verkort:

dekkingsbijdrage = p − v

Wanneer de constante kosten worden gedeeld door deze dekkingsbijdrage kan de break-evenafzet worden gevonden. Deze formule wordt dan:

BEA = Cp − v