Cookie Consent by TermsFeed
Belangrijk (klik om te openen)
In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt:
BEO voor break-evenomzet
BEA voor break-evenafzet
C voor constante kosten
p voor prijs
v voor variabele kosten
TO voor totale opbrengsten
TK voor totale kosten
GO voor gemiddelde opbrengst
GTK voor gemiddelde totale kosten

Break-even

Break-even is het punt waarop geen winst of verlies wordt gemaakt. Op dit punt is de omzet gelijk aan alle gemaakte kosten. Op dit punt bestaat een break-evenafzet en een break-evenomzet.

De formule voor de break-evenomzet is als volgt:

break-evenomzet = break-evenafzet × verkoopprijs

Er zijn een aantal manieren om de break-evenomzet te berekenen. Welke manier van toepassing is ligt aan de beschikbare informatie.

Grafieken

Wanneer je een grafiek hebt, is de break-evenafzet de afzet waarbij geldt:

TO = TK of GO = GTK

Vervolgens kun je de afzet vermenigvuldigen met de verkoopprijs op dit punt volgens de formule hierboven.

Dekkingsbijdrage

Wanneer je de dekkingsbijdrage hebt kun je de break-evenafzet berekenen door de constante kosten te delen door de dekkingsbijdrage. Hierdoor vind je hoeveel producten je nodig hebt zodat de dekkingsbijdrage gelijk is aan de constante kosten. De formule is dus als volgt:

break-evenafzet = constante kostendekkingsbijdrage

Of verkort:

BEA = Cp − v

Vervolgens kun je de afzet wederom vermenigvuldigen met de verkoopprijs op dit punt volgens de formule hierboven.