Cookie Consent by TermsFeed

Werkloosheid bestrijden

Wanneer er veel werkloosheid is in een land kan de overheid verschillende maatregelen nemen om de werkloosheid tegen te gaan of te verkleinen.

Verhogen overheidsuitgaven

Wanneer de overheid haar uitgaven verhoogd en bijvoorbeeld grote bouwprojecten aan gaat zijn er veel werknemers nodig. Hierdoor neemt de werkloosheid af.

Verhogen van inkomen

Wanneer het inkomen van mensen stijgt doordat zij bijvoorbeeld meer verdienen of omdat de belastingen of premies verlaagd worden waardoor mensen meer geld over houden hebben mensen meer te besteden. Wanneer mensen meer gaan besteden neemt de vraag naar producten toe en stijgt de werkgelegenheid.

Loonkostensubsidie

De overheid kan loonkostensubsidie geven aan bedrijven. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers die een werkloos persoon met een uitkering in dienst nemen. Door deze maatregel neemt de werkloosheid af.

Kinderopvang

Wanneer de overheid subsidie geeft voor de kinderopvang zullen meer ouders allebei gaan werken omdat zij hun kinderen naar de opvang kunnen brengen.

Scholing

De overheid kan scholingstrajecten voor werklozen opzetten of hen goedkoop geld laten lenen voor een opleiding. Op deze manier kunnen werklozen een opleiding volgen die beter aansluit bij de arbeidsmarkt. Hierdoor vinden werklozen eerder een baan en daalt de werkloosheid.

Niet alleen de overheid kan ervoor zorgen dat de werkloosheid afneemt, ook bedrijven kunnen hier wat aan doen.

Verlagen prijzen

Wanneer er slimmer gewerkt wordt en meer technologie gebruikt wordt kunnen de prijzen van producten dalen. Wanneer de prijzen dalen zullen mensen meer producten kopen waardoor de afzet van bedrijven stijgt. Bedrijven hebben meer personeel nodig en we werkloosheid neemt af.

Verkorten arbeidstijd

Wanneer werknemers in een bedrijf niet 40 uur maar 36 uur per week werken en er nog steeds dezelfde productie gedraaid moet worden zijn er meer werknemers nodig. Hierdoor stijgt de werkgelegenheid.