Cookie Consent by TermsFeed

Meeropbrengsten

Meeropbrengsten zijn de extra opbrengsten door de inzet van een extra eenheid van een productiefactor. Deze meeropbrengsten kan je het best aflezen in een productiefunctie. We maken onderscheid tussen drie soorten van meeropbrengsten, namelijk toenemende meeropbrengsten, afnemende meeropbrengsten en constante meeropbrengsten.

Toenemende meeropbrengsten

Wanneer de productie meer dan evenredig toe neemt met de inzet van een productiefactor spreken we van toenemen meeropbrengsten. In de onderstaande grafiek zie je dat de toevoeging van de eerste 10 uur aan arbeidsuren levert 100 producten op. De volgende 10 arbeidsuren leveren 200 extra producten op. Voor elk uur arbeid komen er steeds meer producten bij.

Afnemende meeropbrengsten

Wanneer een stijging van de productiefactoren steeds minder producten oplevert spreken we afnemende meeropbrengsten. Zo levert in de onderstaande grafiek de toename van 30 naar 40 arbeidsuren in totaal 300 producten op. De laatste 10 arbeidsuren van 40 naar 50 leveren nog maar 75 producten op.

Grafiek toenemende en afnemendemeeropbrengsten

Constante meeropbrengsten

Constante meeropbrengsten zijn een evenredige toename in productie bij een steeds grotere inzet van de productiefactor. Voor elke eenheid van een productiefactor is de output steeds hetzelfde.

Grafiek toenemende en afnemendemeeropbrengsten