Cookie Consent by TermsFeed
Belangrijk (klik om te sluiten)
In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt:
p voor prijs
q voor individuele hoeveelheid
MO voor marginale opbrengst

Maximale omzet

Je kunt voor een aanbieder op de markt de maximale omzet berekenen. Dit kan met een grafiek of met een formule. Hierbij ga je van hetzelfde uit.

MO en maximale omzet

Bij de maximale omzet is het niet mogelijk om meer omzet te behalen door minder of meer producten te gaan verkopen. Daarnaast weten we dat MO altijd daalt of gelijk blijft. Daarom geldt bij maximale omzet:

MO = 0

Met deze regel kunnen we de maximale omzet vinden in een grafiek. Dit doen we op dezelfde manier als het consumentensurplus en producentensurplus.
Eerst zoeken we MO = 0. Bij deze q geldt de maximale omzet. Daarna kunnen we de maximale omzet berekenen door de oppervlakte te berekenen van de driehoek onder de MO-lijn. Dit doen we met de volgende formule:

Maximale omzet = lengte × breedte × 0,5

Voorbeeld

Gegeven is de volgende grafiek:

Maximale omzet grafiek

We lezen q af bij MO = 0 en vinden het gebied onder de MO-lijn

Maximale omzet grafiek

We zien dat MO = 0 bij q = 10.000. De maximale omzet wordt dus bereikt bij q = 10.000.
De maximale omzet is:

Maximale omzet = lengte × breedte × 0,5
Maximale omzet = 10 × 10.000 × 0,5 = 50.000