Cookie Consent by TermsFeed

Marktvormen

Er zijn verschillende soorten markten, elke markt heeft zijn eigen kenmerken. De verschillende markten die er zijn noemen we marktvormen. Markten kunnen bijvoorbeeld van elkaar verschillen op het gebied aantal aanbieders, mogelijkheid tot toetreding en de invloed die aanbieders op de prijs.
In het onderstaande schema staan de verschillende marktvormen en de bijbehorende kenmerken.

Volkomen concurrentie Monopolistische concurrentie Oligopolie Monopolie
Aantal aanbieders Veel Veel Weinig Eén
Aantal vragers Veel Veel Veel Veel
Soort goed Homogeen Heterogeen Homogeen/
Heterogeen
Eén product
Transparantie markt Volledig Slecht Slecht Slecht
Toetredingsdrempel Geen Weinig Veel Onmogelijke toetreding
Invloed aanbieder op prijs Geen Beperkt Beperkt Prijszetter

Test jezelf vraag 1

  1. Om op het eiland Texel te komen is er slechts één veerboot die toeristen kunnen nemen. Welke marktvorm is er op de markt van veerdiensten naar Texel?
  2. Na een aantal jaar treed er een nieuwe onderneming toe op de markt van veerdiensten naar Texel en gaat ook met een boot varen tussen Texel en het vaste land. Van welke marktvorm is er na toetreding van deze onderneming sprake op de markt van veerdiensten naar Texel? Kies uit: monopolie, homogene oligopolie, hetrogene oligopolie of monopolistische concurrentie.

Antwoord

  1. Omdat er maar een aanbieder is spreken we van een monopolie.
  2. Omdat er nu twee aanbieders zijn die beide hetzelfde product aanbieden spreken we van een homogene oligopolie.