Cookie Consent by TermsFeed
Belangrijk (klik om te sluiten)
In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt:
p* voor evenwichtsprijs
Q* voor evenwichtshoeveelheid
QV voor collectieve vraag
QA voor collectieve aanbod

Marktevenwicht

Het marktevenwicht is het punt waarop de collectieve vraag en het collectieve aanbod gelijk aan elkaar zijn.
Volgens Adam Smith komt het evenwicht tot stand door de onzichtbare hand op de markt. Deze onzichtbare hand is het prijsmechanisme wat er voor zorgt dat vraag en aanbod met elkaar in evenwicht komen. Als de vraag stijgt, stijgt de prijs, waardoor aanbieders meer van het product gaan produceren en aanbieden. Als de vraag daalt, zal de prijs dalen, waardoor aanbieders zullen stoppen met het maken en aanbieden van het product.
Niet alle economen zijn het hier mee eens. Volgens hen zal de onzichtbare hand niet altijd voor een evenwicht zorgen. Dit gebeurt omdat markten kunnen falen.

Evenwichtsprijs grafisch vinden

In de onderstaande grafiek zien we een marktevenwicht, de prijs die hierbij tot stand komt noemen we evenwichtsprijs, dit is de prijs die op de markt geld. De evenwichtsprijs word vaak aangegeven met p*. De hoeveelheid die hierbij hoort is de evenwichtshoeveelheid en wordt vaak aangegeven met Q*.

Marktevenwicht grafiek

Evenwichtsprijs berekenen met formule

De evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid moet je kunnen berekenen, dit doe je door de vraagfunctie en aanbodfunctie aan elkaar gelijk te stellen.

Voorbeeld
 1. Gegeven zijn de volgende vraagfunctie en aanbodfunctie:
  QV = −100p + 6.000
  QA = 100p − 1.000
 2. Stel de twee functies aan elkaar gelijk.
  QV = QA
  −100p + 6.000 = 100p − 1.000
 3. Breng −100p naar rechts (+100p) en −1.000 naar links (+1.000).
  7.000 = 200p
 4. Deel beide kanten door 200.
  35 = p
 5. dus:
  QV en QA zijn in evenwicht bij p = 35
 6. Vul p = 35 in bij QV of QA
  QA = 100 × 35 − 1.000
  QA = 3.500 − 1.000 = 2.500
 7. dus QV en QA zijn in evenwicht bij Q = 2.500