Cookie Consent by TermsFeed
Belangrijk (klik om te sluiten)
In dit voorbeeld rekenen we met de belastingtarieven van 2016, het kan dus zijn dat de percentages en bedragen hier anders zijn dan in je boek. De manier van berekenen blijft echter wel gewoon gelijk en je hoeft de getallen ook niet uit je hoofd te leren.

Inkomstenbelasting

In Nederland betaal je in box 1 inkomstenbelasting over je belastbaar inkomen uit werk en woning. Dit inkomen komt uit je werk en je woning en betstaat uit:

De berekening voor je belastbaar inkomen is:

belastbaar inkomen = loon en/of nettowinst + eigenwoningforfait − aftrekposten

Te betalen belastingbedrag berekenen

In Nederland kennen we een progressief belasting tarief. Dit tarief ziet er als volgt uit:

Schijventarief Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning (2016)
Schijf Belastbaar inkomen Tarief
1 t/m €19.922 36,55%
2 €19.923 t/m €33.715 40,4%0
3 €33.716 t/m €66.421 40,4%0
4 vanaf €66.422 52%,00

De belastingschijven kan je het best voor je zien als bekers waar water in kan, we noemen dit de belastingbekers. Elke belastingbeker staat voor een schijf en in plaats van water gaan hier euro’s in.

Belastingmaatbekers

Over het bedrag wat in de verschillende bekers zit betaal je een ander belastingpercentage. Over het geld wat in de eerste beker zit betaal je een lager percentage dan het geld wat in de bekers die hierna komen zit.

Als je het bedrag hebt berekend wat je in een beker aan belasting moet betalen mag je dit bedrag naar beneden afronden op hele euro’s. Het maakt hierbij niet uit hoeveel cent het is, je moet altijd naar beneden afronden.

Wanneer je de belasting die je in box 1 moet betalen wil berekenen volg je de volgende stappen:

 1. Bereken het belastbaarinkomen van Peter
 2. Vul de belastingbekers
 3. Bereken hoeveel geld er in elke belastingbeker zit
 4. Bereken hoeveel belasting je per beker moet betalen. (Let op: Je moet alle antwoorden naar beneden afronden)
 5. Tel de verschillende bedragen bij elkaar op.

Hoe deze stappen werken laten we in het volgende voorbeeld zien.

Voorbeeld rekenen met de belastingschijven

Peter werkt als verkoper in een winkel, zijn jaarsalaris is €39.000. Peter heeft een eigen huis, zijn eigenwoningforfait is €1.500. Peter heeft een hypotheek afgesloten om zijn huis te kunnen betalen. Over deze hypotheek betaald hij €500 rente per jaar.

 1. Bereken het belastbaarinkomen van Peter
  Salaris: €39.000,-
  Eigenwoningforfait: €1.500
  Aftrekposten: €500,-

  belastbaar inkomen = salaris en/of nettowinst + eigenwoningforfait − aftrekposten
  belastbaar inkomen: €39.000 + 1.500 − €500 = €40.000

 2. Vul de belastingbekers
 3. Bereken hoeveel geld er in elke belastingbeker zit
  Belastingmaatbekers
 4. Bereken hoeveel belasting je per beker moet betalen
  (Let op: je moet alle antwoorden naar beneden afronden)

  Beker 1: €19.922 × 36,55% = €7.281
  Beker 2: €13.792 × 40,4% = €5.572
  Beker 3: €6.284 × 40,4% = €2.538

 5. Tel de verschillende bedragen bij elkaar op.

  te betalen belasting: €7.281 + €5.571 + €2.538 = €15.390