Cookie Consent by TermsFeed

Geaggregeerd aanbod

Het geaggregeerde aanbod is het aanbod van alle aanbieders in een economie. Het gaat hier dus om alle producten en diensten die worden aangeboden.

Geaggregeerd aanbod op kort termijn

Op de korte termijn is er prijsstarheid en kunnen de prijzen niet veranderen. Er zijn bijvoorbeeld loonafspraken gemaakt in de cao’s en er zijn prijsafspraken gemaakt. Omdat de prijzen vast zijn loopt de korte termijn geaggregeerde aanbodlijn horizontaal. De prijs is hierbij vast alleen de hoeveelheid kan nog aangepast worden.

Geaggregeerd aanbod korte termijn

Geaggregeerd aanbod op lange termijn

Op de lange termijn is de productie niet meer afhankelijk van de prijs, er kunnen namelijk andere prijsafspraken of nieuwe cao onderhandelingen plaats vinden waardoor de prijs kan veranderen. Op de lange termijn is het aanbod afhankelijk van de verschillende productiefactoren die in de economie aanwezig zijn. Wanneer alle productiefactoren zo goed mogelijk worden benut dan spreken we van de natuurlijke productieomvang.

Omdat het geaggregeerde aanbod op lange termijn niet afhankelijk is van de prijs maar alleen van de aanwezige productiefactoren loopt deze lange termijn geaggregeerde aanbodlijn verticaal.

Geaggregeerd aanbod lange termijn

Geaggregeerd aanbod op lange termijn en vooruitgang

Bedrijven investeren in onderzoek en ontwikkelingen om op de langere termijn hierop vooruit te gaan. Door nieuwe technologie kunnen bedrijven met dezelfde aanwezige productiefactoren meer produceren. Hierdoor zal de natuurlijke productieomvang stijgen en schuift de lange termijn geaggregeerde aanbodlijn naar rechts.

Geaggregeerd aanbod lange termijn en vooruitgang