Cookie Consent by TermsFeed

Betalingsbalans

De betalingsbalans is een overzicht van alle transacties van een land met het buitenland in een periode. De betalingsbalans geeft een overzicht van alle betalingen aan het buitenland en alle ontvangsten uit het buitenland. De betalingsbalans kan in drie onderdelen worden worden verdeeld.

Lopende rekening

De lopende rekening bevat alle transacties met het buitenland die te maken hebben met productie en inkomens. De lopende rekening bestaat uit drie deelrekeningen:

Kapitaalrekening

De kapitaalrekening geeft een overzicht van alle financiële transacties die er plaats vinden van het land met het buitenland. Je kunt hierbij aan de volgende gebeurtenissen denken:

Salderingsrekening

De salderingsrekening wordt gebruikt om de betalingsbalans in evenwicht te krijgen. Wanneer een land in een jaar tijd namelijk meer geld aan het buitenland dan dat het van het buitenland ontvangt is de betalingsbalans niet in evenwicht. Het bedrag wat per saldo aan het buitenland betaald wordt of ontvangen wordt komt terug op de salderingsrekening.

Voorbeeld

In het volgende schema is de betalingsbalans van €conomia te zien:

Lopende rekening
Ontvangsten Uitgaven
Goederenrekening €50 €40
Dienstenrekening €40 €20
Inkomstenrekening €10 €10
Kapitaalrekening
Ontvangsten Uitgaven
Internationale beleggingen €20 €10
Internationale leningen €10 €10
Directe investeringen €20 €30
Totaal €150 €120
Salderingsrekening
Ontvangsten Uitgaven
€0 €30
Totaal €150 €150