Cookie Consent by TermsFeed

Arbeidsinkomensquote (AIQ)

De arbeidsinkomensquote, afgekort AIQ, is het deel van het nationaal inkomen dat als beloning voor de productiefactor arbeid wordt betaald. Hierbij gaat het om het inkomen dat als loon betaald wordt aan werknemers en het inkomen wat een zelfstandig ondernemer aan zichzelf toerekent voor het leveren van arbeid. Het gaat hierin niet om de vergoeding voor zijn ondernemerschap (de winst), maar alleen om de geleverde arbeid.

De AIQ kan met de volgende formule worden berekend:

AIQ = totale loon + toegerekend loon zelfstandigennationaal inkomen × 100%

Er bestaat een verband tussen de hoogte van de AIQ en de hoogte van investeringen en werkgelegenheid. Bij een hoge AIQ gaat een groot deel van het nationaal inkomen naar de productiefactor arbeid en blijft er minder winst over. Wanneer dit het geval is zijn bedrijven minder geneigd om te investeren, hierdoor zal de werkgelegenheid ook minder hard stijgen of afnemen.

Wanneer de AIQ erg laag is geven bedrijven slechts maar een klein deel van het nationaal inkomen aan de productiefactor arbeid en is een groot gedeelte van het nationaal inkomen voor de kapitaalverschaffers die rente ontvangen. De productie van goederen zal erg kapitaalintensief zijn. Hierdoor zal de sociale ongelijkheid toenemen omdat een steeds groter deel van het nationaal inkomen verdiend wordt met behulp van kapitaal en steeds minder met arbeid.

Test jezelf vraag 1

Bekijk de volgende grafiek met daarin de AIQ van Nederland tussen 1995 en 2016.

Grafiek arbeidsinkomensquote

Is de sociale ongelijkheid toegenomen of afgenomen tussen 1995 en 2016?

Antwoord

De sociale ongelijkheid is toegenomen tussen 1995 en 2016. De AIQ is tussen deze jaren namelijk afgenomen wat betekend dat een steeds kleiner deel van het nationaal inkomen verdiend wordt door de productiefactor arbeid en steeds meer door de productiefactor kapitaal. Mensen die veel geld hebben en dit investeren verdienen hierdoor steeds meer in verhouding tot mensen die arbeid leveren.