Cookie Consent by TermsFeed

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn sociale verzekeringen waar alle inwoners van een land recht op hebben. Dit in tegenstelling tot werknemersverzekeringen waar alleen (ex-)werknemers recht op hebben. Volksverzekeringen worden betaald met de premies die iedereen betaalt bij de inkomstenbelasting. De belangrijkste volksverzekeringen zijn de AOW, ANW en WLZ.

AOW (algemene ouderdomswet)

De AOW is een uitkering die iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt ontvangt. De AOW wordt betaald doormiddel van het omslagstelsel, dit betekend dat de werkenden van nu betalen voor de ouderen van nu.

ANW (algemene nabestaandenwet)

De ANW is een uitkering die weduwen ontvangen wanneer hun partner is overleden.

WLZ (Wet langdurige zorg)

De WLZ regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten van een verpleeghuis.