Cookie Consent by TermsFeed

Overheid

De overheid bestaat uit verschillende lagen. De centrale overheid van ons land noemen we de rijksoverheid of het Rijk. Hieronder zijn er lagere overheden, dit zijn de provincies, gemeentes en waterschappen.

Rijksoverheid

De rijksoverheid is de centrale overheid van het land, de minister-president en ministers zijn het bestuur van het land. Zij geven leiding aan een ministerie, de minister van onderwijs is bijvoorbeeld de baas van het ministerie van onderwijs. Wanneer een minister een plan heeft mag hij dat niet zomaar uitvoeren, de tweede kamer moet eerst deze plannen van de minister goedkeuren. Wanneer de tweede kamer het plan heeft goedgekeurd gaat het plan naar de eerste kamer. Hier wordt er nogmaals naar het plan gekeken, is de eerste kamer ook akkoord dan mag de minister het plan uitvoeren.

Provincies

De provincie is verantwoordelijk voor een deel van de infrastructuur, de wegen die dorpen en steden met elkaar verbinden worden aangelegd door de provincie. Hiernaast is de provincie verantwoordelijk voor de indeling van het grondgebied, waar mogen steden en dorpen huizen bouwen, waar komen industrieterreinen en welke grond blijft natuur?

Inwoners van de provincie kiezen leden van de provinciale staten van de provincie waar zij wonen. De provinciale staten bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Hiernaast mogen de leden van de provinciale staten stemmen op wie er in de eerste kamer komt.

Gemeentes

De gemeente staat dichtbij de inwoners van de gemeente. De gemeentes zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg en ouderenzorg in hun gemeente. Ook moet je naar de gemeente wanneer voor een nieuw paspoort of rijbewijs.

De gemeente wordt bestuurd door de burgermeester en wethouders, dit zijn de minister-president en de ministers van de gemeente. De burgermeester en wethouders kunnen ideeën en plannen bedenken voor de gemeente, vervolgens moet de gemeenteraad hierover stemmen. De gemeenteraad wordt gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen, iedereen boven de 18 mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van zijn eigen gemeente. Leden van de gemeenteraad controleren de burgermeester en wethouders.

Waterschappen

Waterschappen maken deel uit van de overheid en beheren het water in hun gebied. Zij leggen dijken aan, regelen de zuivering van afvalwater en zorgen ervoor dat regenwater afgevoerd kan worden.

De waterschappen worden gekozen doormiddel van verkiezingen, deze worden tegelijkertijd met de verkiezingen voor de provinciale staten gehouden. Je mag op deze dag dus twee keer stemmen, een keer voor de provinciale staten van jouw provincie en een keer voor het waterschap waar jij woont.

Test jezelf vraag 1

Wie is er verantwoordelijk voor de volgende taken?

  1. De aanleg van een nieuwe straat in een woonwijk
  2. Het bepalen of het land meedoet in een oorlog of niet
  3. Het verhogen van een dijk
  4. Het bepalen of er een nieuwe spoorlijn aangelegd moet worden

Antwoord

  1. Gemeente
  2. Rijksoverheid
  3. Waterschappen
  4. Provincie