Cookie Consent by TermsFeed

Nivelleren en denivelleren

Nivelleren

Nivelleren is het verkleinen van de inkomensverschillen in een land door de overheid. Dit kan de overheid op twee manieren doen.

  1. De overheid gaat progressieve belastingen heffen. Bij deze vorm van belastingheffing betalen mensen met een hoger inkomen een hoger percentage belasting.
  2. De overheid geeft subsidies of uitkeringen aan mensen met een lager inkomen. Op deze manier stijgt het inkomen van mensen met een laag inkomen.

Doordat de inkomensverschillen kleiner worden door de nivellerende maatregelen van de overheid veranderd ook de Lorenzcurve. In de grafiek met daarin de inkomstenverdeling met het bruto maandinkomen komt nu een nieuwe lijn met het netto maandinkomen. Het netto maandinkomen is het inkomen na aftrek van belastingen en premies en na het uitkeren van subsidies en uitkeringen. Wanneer de overheid nivellerende maatregelen heeft genomen zal deze lijn dichterbij de eerlijke verdeling liggen.

Denivelleren

Denivelleren is het vergroten van inkomensverschillen in een land door de overheid. Dit gebeurt wanneer er een degressief belastingstelsel in het land is. Bij een degressief belastingstelsel betalen mensen met een hoger inkomen in verhouding een lager belastingpercentage dan mensen met een lager inkomen. Hierdoor komen de inkomens verder uit elkaar te liggen.