Cookie Consent by TermsFeed

Arbeidsproductiviteit

Arbeidsproductiviteit is de productie van een werknemer in een bepaalde tijd. Wanneer iemand een hoge arbeidsproductiviteit heeft, betekent dit dat er weinig tijd nodig is om iets te maken.
De arbeidsproductiviteit berekenen we door de volgende formule te gebruiken:

Arbeidsproductiviteit = totale productie periode tijd

Voorbeeld

In een fabriek waar dakpannen worden gemaakt werken 5 werknemers die allemaal 40 uur per week werken. In een week maken zij 30.000 dakpannen.
De arbeidsproductiviteit per uur per werknemer berekenen we als volgt:
5 werknemers × 40 uur per week = 200 uur

Arbeidsproductiviteit = 30.000 producten  200 uur = 150 dakpannen

De arbeidsproductiviteit per werknemer per uur is 150 dakpannen.

Arbeidsproductiviteit kan toenemen door:

  • Technologische ontwikkelingen zoals automatisering
  • Arbeidsiverdeling. Het werk wordt zo verdeeld dat iedereen doet waar hij goed in is.
  • Scholing. Mensen worden opgeleid en kunnen beter presteren.
  • Prestatiebeloning. Wie beter werkt, krijgt meer betaald.

Test jezelf vraag 1

  1. In een fietsen fabriek werken 80 werknemers. in maand tijd werkt een werknemer gemiddeld 150 uur. In een maand worden 6.000 fietsen gemaakt. Bereken de arbeidsproductiviteit per uur per werknemer.
  2. Een krantenbezorger doet ongeveer 2,5 uur over zijn krantenwijk waarin hij 400 kranten rondbrengt. Bereken de arbeidsproductiviteit per uur van deze krantenbezorger.

Antwoord

  1. 80 werknemers × 15 uur = 12.000 uur.
    Arbeidsprod. per werknemer per uur = 6.000 fietsen  12.000 uur = 0,5 fiets
  2. Arbeidsprod. per werknemer per uur = 400 kranten  2,5 uur = 160 kranten